جشنواره

محصولات جدید

سرپایی نبات 103

145,000ریال

سرپایی نبات 102

130,000ریال

سرپایی نبات 101

115,000ریال

پوتین کماندو

388,000ریال

کفش کامروز

1,200,000ریال

کفش چرمی فلر

1,629,000ریال

اسپاد بچه گانه

648,000ریال

رنگینه میانه

640,000ریال

سرپایی نبات 104

305,000ریال

سرپایی نونا

210,000ریال

هشت ترک وسط کروکودیل

2,272,000ریال

نیم بوت فوم وانوشه

1,040,000ریال

محصولات ویژه

کفش چرمی سیوند

1,720,000ریال

کفش زنانه نبوک باغ 104

905,000ریال

کفش ورزشی دکا

1,070,000ریال

دستبند مروارید فیل

185,000ریال

کفش ورزشی لوتو سال

1,110,000ریال

والیبال

995,000ریال

زنانه 105

720,000ریال

پوتین ملی مردانه

910,000ریال

کلاسیک سوزنی

1,760,000ریال

بروژ

1,730,000ریال

کفش چرمی فرید

1,650,000ریال

اسکوتر 328

2,455,000ریال

محصولات حراجی

تخفیف: 54%
کفش چرمی شارینا

1,185,000ریال 550,000ریال

تخفیف: 48%
کفش توماج

1,145,000ریال 600,000ریال

تخفیف: 15%
کفش فوم آرالیا بندی

425,000ریال 360,000ریال

تخفیف: 15%
کفش فوم ماهان 702

1,280,000ریال 1,088,000ریال

تخفیف: 15%
کفش پارچه ای ماهان 705

910,000ریال 775,000ریال

تخفیف: 12%
کفش چرمی پوژمان

600,000ریال 530,000ریال

تخفیف: 10%
کفش چرمی جوان 301

1,595,000ریال 1,432,000ریال

تخفیف: 9%
کفش فوم ثنا

445,000ریال 403,000ریال

تخفیف: 9%
کفش ورزشی پرتاب

365,000ریال 331,000ریال

تخفیف: 7%
کفش راشا میانه

395,000ریال 368,000ریال

تخفیف: 7%
پوتین آلاشت

1,295,000ریال 1,210,000ریال

تخفیف: 6%
کفش فوم سما

360,000ریال 340,000ریال