جشنواره

محصولات جدید

سرپايي فوم طلوع 207

290,000ریال

سرپايي فوم طلوع 204

290,000ریال

سرپايي فوم طلوع 202

305,000ریال

صندل فوم دارينا

495,000ریال

صندل فوم ليسا

588,600ریال

صندل فوم نياسان

196,200ریال

صندل فوم باختران

345,000ریال

سرپایی فوم پالت

185,000ریال

محصولات ویژه

کفش ایمنی چرمی دو دانسیته

700,000ریال

پوتین چرمی ایمنی عایق...

580,000ریال

کفش عرفان مردانه

495,000ریال

کفش ورزشی ماهان 809

1,070,000ریال

کفش مارتین بچه گانه

400,000ریال

کفش چرمی اسکوتر 307

2,980,000ریال

کفش آدرین

465,000ریال

کفش ورزشي آدینایس

1,170,000ریال

محصولات حراجی

تخفیف: 635,000ریال
کفش چرمی شارینا

1,185,000ریال

تخفیف: 600,000ریال
کفش تیرداد

1,200,000ریال

تخفیف: 545,000ریال
کفش توماج

1,145,000ریال

تخفیف: 315,000ریال
کفش چرمی رامین

795,000ریال

تخفیف: 55,000ریال
سرپایی مهدخت

375,000ریال