روش های ارسال کالا


امکان ارسال کالاهای سفارش داده شده در وب سایت فروش آنلاین کفش ملی به سراسر کشور فراهم شده است.

کلیه سفارش های بالای هفتاد و پنج هزار تومان به رایگان و ظرف 24 ساعت در روزهای کاری ارسال می گردند.

سفارش های زیر هفتاد و پنج هزار تومان با پرداخت دوازده هزار تومان هزینه حمل قابل ارسال بوده و ظرف 24 ساعت کاری ارسال می شوند.