فرم استخدام


شرکت کفش ملی جهت تکمیل سرمایه انسانی مورد نیاز از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری به عمل می آورد.

لطفا فرم ذیل را با دقت و به طور کامل تکمیل نمایید.

نام و نام خانوادگی  *
نام پدر  *
تاریخ تولد  *
مثال: 1/1/1370
محل تولد  *
مثال: تهران
کد ملی  *
فقط عدد بدون خط تیره مثال:0013256541
شماره شناسنامه  *
محل صدور شناسنامه  *
جنسیت  *
وزن  *
بر حسب کیلوگرم
قد  *
بر حسب سانتیمتر
آدرس محل سکونت  *
دین  *
ملیت  *
وضعیت تاهل  *
تعداد فرزندان  *
وضعیت خدمت نظام وظیفه  *
توضیحات وضعیت نظام وظیفه
تلفن ثابت  *
تلفن همراه  *
ایمیل  *
تحصیلات  *
ردیف - سطح تحصیلات - رشته تحصیلی - نام موسسه - شهر و کشور محل تحصیل - تاریخ اخذ مدرک - مدرک معادل
معدل کارشناسی
معدل کارشناسی ارشد
دوره های تخصصی و آموزشی
ردیف - عنوان دوره - زمان برگزاری - موسسه برگزار کننده - مدت دوره به ساعت - اخذ گواهی
تجارب و سوابق کار قبلی  *
ردیف - تاریخ شروع و خاتمه - نام و نشانی کارفرما - سمت - آخرین حقوق - علت ترک خدمت - پرداخت بیمه - گواهی سابقه
سوابق کاری مرتبط (سال)  *
آخرین حقوق ماهانه دریافتی (ريال)  *