فرم نظرسنجی خدمات و محصولات


مشتری گرامی کفش ملی: نظرات شما برای ما بسیار مهم است. به منظور ارائه خدمات بهتر ،لطفا با پر کردن فرم ذیل و ثبت آن ما را یاری فرمایید.

سن شما؟  *
جنسیت شما؟  *
مقبولیت برند کفش ملی را چگونه ارزیابی می نمایید؟  *
خیلی ضعیف

خیلی خوب
کیفیت محصولات کفش ملی را چگونه ارزیابی می کنید؟  *
خیلی ضعیف

خیلی خوب
در مقایسه با محصولات خارجی، کیفیت محصولات کفش ملی را چگونه ارزیابی می کنید؟  *
خیلی ضعیف

خیلی خوب
میزان رضایت شما از قیمت محصولات کفش ملی؟  *
خیلی ضعیف

خیلی خوب
نحوه رسیدگی به شکایات شما در کفش ملی را چگونه ارزیابی می کنید؟  *
خیلی ضعیف

خیلی خوب
نحوه برخورد فروشنده های کفش ملی را چگونه ارزیابی می کنید؟  *
خیلی ضعیف

خیلی خوب
کیفیت اطلاع رسانی در خصوص محصولات کفش ملی را چگونه ارزیابی می کنید؟  *
خیلی ضعیف

خیلی خوب
میزان تمایل شما به خرید مجدد محصولات کفش ملی چه اندازه است؟  *
خیلی ضعیف

خیلی خوب
احتمال اینکه خرید از کفش ملی را به دوستان تان توصیه کنید چقدر است؟  *
خیلی ضعیف

خیلی خوب
میزان رضایت شما از فضای فروشگاه های کفش ملی چقدر است؟  *
خیلی ضعیف

خیلی خوب
میزان رضایت شما از بسته بندی محصولات کفش ملی چقدر است؟  *
خیلی ضعیف

خیلی خوب
میزان رضایت شما از فروش های ویژه (جشنواره ها) کفش ملی چقدر است؟  *
خیلی ضعیف

خیلی خوب
سایر نظرات و پیشنهادات خود را در این قسمت مرقوم فرمائید
تلفن
در صورتیکه تمایل دارید کارشناسان کفش ملی بتوانند با شما در خصوص نظراتی که درج کرده اید تماس بگیرند، لطفا شماره تلفن خود را به طور کامل و با پیش شماره درج کنید.